Akademisyen Fotoğrafı

Yrd. Doç. Dr.  E. Sare Aydın Yılmaz

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
saydin@ticaret.edu.tr
ww3.ticaret.edu.tr/saydin
Birim Oda Telefon Dahili
Ticari Bilimler FakültesiA-208 0212 314 41 00 4385
Lisans :İstanbul Üniversitesi - Alman Dili ve Eğitimi 2000
Y. Lisans :Indianapolis Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2004
Doktora :Yeditepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2011
 
1.      Adı Soyadı              : E. Sare Aydın Yılmaz
 
2.      Doğum Tarihi        : 05.10.1973
 
3.      Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr
 
4.      Öğrenim Durumu :
 
 
Derece
 
Alan
 
Üniversite
 
Yılı
Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 2000
Y. Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Indianapolis Üniversitesi 2004
Doktora Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yeditepe Üniversitesi 2011
 
5.      Akademik Unvanlar
     
Yardımcı Doçentlik Tarihi  :
Doçentlik Tarihi                   :
Profesörlük Tarihi               :
 
6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
6.1.   Yüksek lisans Tezleri
 
Yok.
6.2.   Doktora Tezleri
 
Yok.
 
7. Yayınlar
 
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
“Strategic Coercion and Regional Interstate Conflicts”  Cambridge Review of İnternational Politics. Hakem Sürecinde.2013
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
Avrupa Komşuluk Politikası; Mısır,Ürdün, Libya, Filistin ve Tunus Örneği, (Europan Neighbourhood Policy; The Case of Egypt, Jordan,Lebanon,Occupied Palestina and Tunasia), Uluslararası Sosyal Araştırmalar  E- Dergisi, Uluslararası Hakemli, Sayı 22,2012 . ISSN:1307-9581
 
Uluslararası Terör Açısından Güneydoğu Asya  Bölgesi, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, göderme aşamasında 2013
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Yok.
 
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
Kent Diplomasisi;  Kentlerin Uluslararası Politikadaki Rolü, Yerel Siyaset Dergisi, Ulusal Hakemli, Sayı 39, 2010. ISSN:1306-5947
 
Bölgesel Güç Olarak Avrupa Birliği ve Dış Politika, Ankara Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Dergisi. Hakem Sürecinde.2013
 
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
Yok.
 
7.7. Diğer yayınlar
 
Tarihsel olarak Şehirler: Küreselleşmenin Şehirler üzerindeki Etkisine Siyasi açıdan Bakış  (Cities in History: A Political Perspective and Impact of Globalization on Cities) , Akademik Bakış Dergisi,  Sayı 30, 2012.  ISSN:1694-528X
7.8. Uluslararası atıflar
 
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
 
2007-2008:  AB Komisyonu, Avrupa-Akdeniz Ülkeleri İşbirliği MEDA hibe programına “sürdürülebilir turizm”, Proje Yürütücüsü
2008-2010:  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Katılım Öncesi Mali Yardım  
                       Programı, “Trakya Bölgesinde Kırsal Kalkınma Modeli”, Proje Yürütücü
2009-2011:  2010 Avrupa Kültür Başkenti AB Hibe Programı, Senior Programmer Officer, Kıdemli Program Yürütücüsü. 
2010-2012:  AB Eğitim ve Gençlik Programları, Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim, “AB Hukuk Uygulamaları ve İngiltere Örneği” Proje Yürütücüsü   
2011-2013:  AB Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Yetişkin Eğitimi Hibe Programı; Commenius “Girişimcilik Eğitimi ve İş Hayatına Katılım”, Proje Yürütücüsü 
9. İdari Görevler
 
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
11. Ödüller
 
 
12. Son İki Yılda verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler içi aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
 
 
Akdemik Yılı
 
 
Dönem
 
 
Dersin Adı
Haftalık Saati  
Öğrenci
Sayısı
 
Teorik
 
Uygulama
 
2012-2013
Güz
 
 
Sosyal Bilimlere Giriş
Entegrasyon Teorileri ve ABD
Türkiye AB İlişkileri
AB Entegrasyonu ve Türkiye
3
3
 
3
3
İlkbahar
 
Medeniyet Tarihi
Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları
3
3
 
 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.