Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
MAT214 Cebir II 4 0 4 6 Lisans 4
Dersin Türü Zorunlu Başlangıç Tarihi 25.02.2014
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 03.06.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Kurumu/Bölümü
Öğr. Üy. Tel E-posta
Dersin Amacı Matematiğin temel dersi olan Cebir dersi, Cebir Anabilim Dalının ana dersidir. Matematik Bölümlerinin olmazsa olmaz dersidir. Cebirsel yapıları tanıtmak, Cebirsel yapıların özelliklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Tamlık Bölgesi/ Homomorfizmalar/ İdealler/ Asal ve Maksimal İdealler/ Bölüm Halkaları/ Halkalarda Aritmetik: Bölünebilme/ Birimsel eleman/ İlgililik/ En büyük Ortak Bölen/ En Küçük Ortak Kat ve Asal Eleman/ Çarpanlara Ayrılma/ Bölme algoritması/ Euclid Bölgeleri/ Polinom Halkaları: Temel Kavramlar/ Cisimler Üzerinde Polinom Halkaları/ Polinomlar İçin Bölme Algoritması ve Çarpanlara Ayrılma/ Cisimler ve Cisim Genişlemesi/ Cebirsel Sayılar/Klasik Geometrik Problemlerin Çözümleri: Pergel-Cetvel Oluşumları
Dersin Kitabı Prof.Dr.Halil İbrahim Karakaş, Cebir Dersleri, TÜBA Yayını, 2008, Ankara ,;Prof.Dr. Mehmet Erdoğan, Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi, Beykent Üniv. 2008
Ders Materyali tepegöz
Yardımcı Kaynaklar sınıf notları
Öğretim Yöntemleri Konferans, Problem çözme, Soru-Cevap
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta Halkalar
2.Hafta Alt Halkalar
3Hafta Tamlık Bölgesi
4.Hafta Cisimler
5.Hafta Cisimler
6.Hafta Bölüm Halkaları
7.Hafta Polinomlar
8.Hafta Vize
9.Hafta Polinom Halkaları
10.Hafta Ayrılabilme
11.Hafta Bir Cisim Üzerinde Polinomlar
12.Hafta Vektör Uzayları
13.Hafta Çizilebilir Çokgenler
14.Hafta Polinomların Galois Grubu