Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
BF334 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5 Lisans 6
Dersin Türü Zorunlu Başlangıç Tarihi 24.02.2014
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 04.06.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Prof. Dr. Kurumu/Bölümü Bankacılık ve Finans
Öğr. Üy. Tel E-posta obatirel@ticaret.edu.tr
Dersin Amacı Bankacılık Finans Bölümü öğrencilerini Türk Vergi Sisteminin genel ilke ve esasları ile sistem içinde yer alan merkezi ve yerel vergi uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Tanımlar ve Kavramlar, Vergi Hukukunun Bağlayıcı ve Bağlayıcı Olmayan Kaynakları, Vergi İlişkisinin Tarafları, Vergi Yönetimi. Vergi Mükellefi ve Vergi Sorumlusu, Vergileme Süreci I(Tarh ve Tahakkuk). Vergileme Süreci II Vergi Borcunu Sona Erdiren Sebepler Ödeme ve Diğer Nedenler, VergiÖdevleri, Vergi Denetimi ve Yargısı Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergileri Veraset ve İntikal Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi, Belediye Vergileri ve Emlak Vergisi ve Damga Vergisi ve Harçlar.
Dersin Kitabı Ömer Faruk Batırel; Türk Vergi Hukuku Ders Notları, 2013
Ders Materyali yok
Yardımcı Kaynaklar Metin Taş, Şükrü Kızılot; Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,4.Baskı, Yaklaşım 2011, Topluca Türk Vergi Kanunları,Yaklaşım, 2013 ve www.gib.gov.tr/mevzuat
Öğretim Yöntemleri Powerpoint Slide sunumlu örnekli anlatım
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta Türk Vergi Sistemine Genel bakış
2.Hafta Anayasal Vergileme İlkeleri
3Hafta Vergi İlişkisinin Tarafları : Vergi İdaresi ve Mükellef
4.Hafta Mükellefin Ödevleri : Defter Tutma Belge Düzenleme ve Değerleme
5.Hafta Vergileme Süreci : Tarhiyat ve Tahakkuk
6.Hafta Verginin Ödenmesi ile Ödememenin Sonuçları
7.Hafta Vergi Denetimi
8.Hafta Vergi Suç ve Cezaları ve Vergi Yargısı
9.Hafta Gelir Vergisi Uygulaması I : Vergi Konusu ve Mükellef
10.Hafta Gelir Vergisi Uygulaması II : Tarhiyat ve Ödeme
11.Hafta Kurumlar Vergisi Uygulaması
12.Hafta Katma Değer Vergisi Uygulaması
13.Hafta Özel Tüketim Vergileri Uygulaması
14.Hafta Damga Vergisi, Harçlar ve Belediye Vergileri Uygulaması