Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
PSİ518 Bilişsel Davranışçı Terapi 3 0 3 7,5 Lisansüstü 0
Dersin Türü Alan İçi Seçmeli Başlangıç Tarihi 24.02.2014
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 04.06.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Kurumu/Bölümü
Öğr. Üy. Tel E-posta
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere bilişsel davranışçı terapi (BDT) bakış açısının temelini kazandırmaktır. Bu kapsamda, BDT’nin temel ilkeleri, terapötik ilişki, durum-düşünce-duygu-davranış arasındaki bağlantı, olgu formülasyonu ve ev ödevleri ile birlikte duygudurum bozukluklarının, kaygı bozukluklarının BDT bakış açısı ile kavramsallaştırılması anlatılacaktır. Teorik bilgiler sınıf içi rol oyunları, olgu analizleri ve olguların video gösterimi ile desteklenecektir.
Dersin İçeriği Dersin içeriği ve program akışı ders verenin değerlendirmesine ve sınıfın ihtiyaçlarına göre değişebilir. BDT’ye Giriş ve Davranış Kuramları BDT’nin çıkış noktası ve tarihçesi Davranış kuramları Davranış kuramlarının kliniğe yansıması Bilişsel Kuram Bilişsel kuramın gelişimi ABC modeli Şema,ara inanç,otomatik düşünce kavramlarının aktarılması Rol oyunu BDT Modeline Göre Kavramsallaştırma ve Formülasyon Olgu kavramsallaştırması Olgu formülasyonu (kısa-uzun) Modeline Göre Kavramsallaştırma ve Formülasyon Uygulama Olgu sunumu (video) Rol oyunu BDT ve Ev Ödevleri Ev ödevlerinin amacı ve önemi Ev ödevi verilirken dikkat edilmesi gerekenler Olgu değerlendirmesi ve ilk görüşme Davranışsal analiz İlk görüşmede dikkat edilmesi gerekenler Teröpatik ilişki Major Depresif Bozuklukta BDT Depresyonun klinik görüntüsü BDT modeline göre depresyon Major Depresif Bozuklukta BDT BDT modeline göre majör depresif bozuklukta tedavi Panik Bozuklukta BDT Panik bozukluğun klinik görüntüsü BDT modeline göre panik bozukluk Obsesif Kompulsif Bozuklukta(OKB) BDT OKB’nin klinik görüntüsü BDT modeline göre OKB BDT modeline göre OKB’nin tedavisi Sosyal Anksiyete Bozukluğunda BDT Sosyal anksiyete bozukluğunun klinik görüntüsü BDT modeline göre sosyal anksiyete bozukluğu BDT modeline göre sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisi Yaygın Anksiyete Bozukluğunda BDT Yaygın anksiyete bozukluğunun klinik görüntüsü BDT modeline göre yaygın anksiyete bozukluğu BDT modeline göre yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisi
Dersin Kitabı Using homework assignments in cognitive behaviour therapy. Nikolaos Kazantzis, Frank P. Deane, Kevin R. Ronan, Luciona L´Abate; Routledge, 2005 CT and Emotional Disorders. Aaron T. Beck; Plume 1979 Cognitive Therapy. Basics and Beyond. Judith Beck; The Guilford Press, 1995 Cognitive Therapy Techniques. Robert Leahy; The Guilford Pres, 2003 Making Cognitive Behavior Therapy Work. Deborah Roth Ledley, Brian P. Marx, and Richard G. Heimberg; The Guilford Press, 2005 Learning Cognitive Behavior Therapy. Jesse H. Wright, Monica Ramirez Basco, and Michael E. Thase; American Psychiatric Publishing, 2005 (DVD eki ile).
Ders Materyali Videolar, ses kayıtları
Yardımcı Kaynaklar Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Uygulama- Genişletilmiş 3. Baskı. H. Türkçapar; HYB Yayıncılık, 2009 Bilişsel Terapi Yöntemleri-2. Baskı. Robert Leahy; HYB Yayıncılık 2007 Bilişsel Terapi Temelleri ve Ötesi. Judith S. Beck; Türk Psikologlar Derneği Yayını Cognitive therapy and the emotional disorders. Aaron T. Beck; International Universities Pres, 1976
Öğretim Yöntemleri 2 kısımdan oluşmaktadır. 1.Teorik ders anlatımı 2. Role playing, örnek hasta videolarindan oluşan uygulamalı bölüm
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta BDT’ye Giriş ve Davranış Kuramları - BDT’nin çıkış noktası ve tarihçesi - Davranış kuramları - Davranış kuramlarının kliniğe yansıması
2.Hafta Bilişsel Kuram - Bilişsel kuramın gelişimi - ABC modeli - Şema,ara inanç,otomatik düşünce kavramlarının aktarılması - Rol oyunu
3Hafta BDT Modeline Göre Kavramsallaştırma ve Formülasyon - Olgu kavramsallaştırması - Olgu formülasyonu (kısa-uzun)
4.Hafta BDT Modeline Göre Kavramsallaştırma ve Formülasyon Uygulama - Olgu sunumu (video) - Rol oyunu
5.Hafta BDT ve Ev Ödevleri - Ev ödevlerinin amacı ve önemi - Ev ödevi verilirken dikkat edilmesi gerekenler
6.Hafta Olgu değerlendirmesi ve ilk görüşme - Davranışsal analiz - İlk görüşmede dikkat edilmesi gerekenler - Teröpatik ilişki
7.Hafta Vize
8.Hafta Major Depresif Bozuklukta BDT - Depresyonun klinik görüntüsü - BDT modeline göre depresyon
9.Hafta Major Depresif Bozuklukta BDT - BDT modeline göre majör depresif bozuklukta tedavi
10.Hafta Panik Bozuklukta BDT - Panik bozukluğun klinik görüntüsü - BDT modeline göre panik bozukluk
11.Hafta Obsesif Kompulsif Bozuklukta(OKB) BDT - OKB’nin klinik görüntüsü - BDT modeline göre OKB - BDT modeline göre OKB’nin tedavisi
12.Hafta Sosyal Anksiyete Bozukluğunda BDT - Sosyal anksiyete bozukluğunun klinik görüntüsü - BDT modeline göre sosyal anksiyete bozukluğu - BDT modeline göre sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisi
13.Hafta Yaygın Anksiyete Bozukluğunda BDT - Yaygın anksiyete bozukluğunun klinik görüntüsü - BDT modeline göre yaygın anksiyete bozukluğu - BDT modeline göre yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisi
14.Hafta Final Sınavı