Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
ULI338 Kürt Toplulukları ve Dünya Politikası 3 0 3 5 Lisans 6
Dersin Türü Zorunlu Başlangıç Tarihi 14.02.2014
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 04.06.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Prof. Dr. Kurumu/Bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğr. Üy. Tel ww3.ticaret.edu.tr/bozipek E-posta bozipek@ticaret.edu.tr
Dersin Amacı Uluslararası ilişkiler açısından Kürt topluluklarını ve dünya politikası hakkında bilgi sahibi olmak; bölgesel ve uluslararası ilişkileri bu değişkeni de içerecek biçimde analiz edebilme kapasitesine ulaşmak.
Dersin İçeriği Kürt Dünyasına genel bir bakış: Tarih, Coğrafya ve Kültürün ana çizgileri Kürt Dili ve Edebiyatına dair bilgiler vermek, Kürtçe, lehçeleri, edebiyat ve başlıca yazar ve eserleri anlatmak, XIX. Yüzyıl, milliyetçilik, etnik kimlikler ve ulus devletler ve Türkiye’de Kürt Sorununun başlangıcını anlamak./ Türkiye dış politikası ve yeni dış politika konsepti çerçevesinde gelecek perspektifleri geliştirmek./ Türkiye’nin Kürt Politikası ve uluslararası düzen arasındaki ilişkiyi kavramak.
Dersin Kitabı Gareth Winrow – Kemal Kirişçi; Kürt Meselesi Kökeni ve Gelişimi, Çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2000, s.5-20; Mustafa Erdoğan, “Milliyetçilik İdeolojisine Dair,” Liberal Düşünce, Sayı 15 ( Yaz 1999): 90.; Martin van Bruinessen, Ağa, Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 25-46. ; Mehmed Uzun, Kürt Edebiyatına Giriş, İthaki Yayınları, 8. Baskı İstanbul, 2006, s. 41-53, 73-90; Hamit Bozarslan, “Kürt Milliyetçiliği ve Kürt Hareketi (1898-2000)” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. VI, Milliyetçilik, İletişim Yayınları, ss. 841-870.; Mesut Yeğen, Son Kürt İsyanı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.13-40; Orhan Miroğlu, Dijwar, Everest, 2012.; Bayram Bozyel, Diyarbakır ve 5 Nolu, Veng/Deng Yayınları, İstanbul.; Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, 4. Baskı, Bursa: MKM Yayınları, 2008, ss. 562-632.
Ders Materyali Yok
Yardımcı Kaynaklar Abbas Vali, Kürdistan Cumhuriyeti İran’da Kürt Kimliğinin Oluşumu, Avesta Yayınları, İstanbul, 2010, s.81-94 Nelida Fuccaro; “Manda Yönetimi Suriye’sinde Kürtler ve Kürt Milliyetçiliği”, Abbas Vali, Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri, Avesta Yayınları, s. 233-260. Minoo Alinia, Diaspora Mekanları, Avesta Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 97-110, 157-170.
Öğretim Yöntemleri Her hafta ilgili konudaki kaynaklar üzerinden, hocanın anlatımı ve öğrencilerin katılımıyla konuşmak.
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta Kavramsal çerçeve: Millet, milliyet, milliyetçilik ve etnik kimlik, Kürt, Kürdistan, Kuzey Irak, Güneydoğu, Bölge.
2.Hafta Kürt Dünyasına genel bir bakış: Tarih, Coğrafya ve Kültürün ana çizgileri
3Hafta Kürt Dili ve Edebiyatına dair. Kürtçe, lehçeleri, edebiyat ve başlıca yazar ve eserler
4.Hafta Türkiye’de Kürtler ve Kürt Sorunu I: XIX. Yüzyıl, milliyetçilik, etnik kimlikler ve ulus devletler ve Türkiye’de Kürt Sorununun başlangıcı
5.Hafta Türkiye’de Kürtler ve Kürt Sorunu II; Tek Parti Dönemi’nde Durum; 1960-1980 Arası dönem
6.Hafta Türkiye’de Kürtler ve Kürt Sorunu III: 1980 Darbesi Dönemi, 1990’lı yılların mirası ve 2002 sonrasndan bugüne.
7.Hafta Vize
8.Hafta Ortadoğu, Savaş, İşgal ve Sonrası; İran-Irak Savaşı; Kuveyt’in İşgali ve Körfez savaşı; Amerikan İşgali ve sonrası
9.Hafta Irak Kürtleri – Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi; Tarihsel Arka plan; KDP – KYB; Irak ve Irak Bölgesel Yönetimi
10.Hafta Suriye, İran ve Diaspora; İran – Mehabad; Suriye; Diaspora Türkiye’nin Kürt Politikası ve Uluslararası Düzen
11.Hafta Türkiye dış politikası; Yeni dış politika konsepti, Stratejik Derinlik ve Kürt politikası ve uluslararası düzen
12.Hafta Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Kürt Coğrafyasına Etkileri; Arap Devrimleri; ABD, AB, Rusya ve diğer aktörler
13.Hafta Geleceğe ilişkin tartışma
14.Hafta Final