Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
ABH603 Uluslararası Ekonomik Kurumlar 3 0 3 10 0
Dersin Türü Başlangıç Tarihi
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi
Öğr.Üyesi/Görevlisi Kurumu/Bölümü
Öğr. Üy. Tel E-posta
Dersin Amacı Uluslararası ekonomik kurumları açıklamak ve ilişkilerinin temelini oluşturan dinamikleri analiz etmek
Dersin İçeriği Uluslararası Ekonomik Kurumların Yapısı/ Uluslararası Ekonomik Kurumların Teorik Temeli/ Uluslararası Ekonomik İlişkilerin Politikası/ Uluslararası Ekonomik Örgütler ve Uluslar arası Ekonomik Çevre.
Dersin Kitabı Williams, M., International economic organisations and the Third World. 1994; Prof.Dr. Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 4.Bası, Beta, İstanbul, 2011; Prof.Dr. Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, Seçkin yayınları, Ankara, 2007; Prof.Dr. Turgut Kalpsüz, Milletlerarası Tahkim, Ankara, 2007.
Ders Materyali
Yardımcı Kaynaklar
Öğretim Yöntemleri
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta Tahkim kavramı ve benzer kavramlardan farkı, Milli Tahkim/ Milletlerarası Tahkim (Sunum 1)
2.Hafta Tahkim anlaşması ve geçerliliği, tahkim itirazı, tahkimde esasa uygulanacak hukuk
3Hafta Milli tahkimde uygulanacak HMK´da tahkim usul
4.Hafta Milletlerarası Tahkimde uygulanacak mevzuat, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu´nda tahkim usulü
5.Hafta 4686 sayılı MTK´nun uygulama alanı
6.Hafta Diğer kanunlarda tahkime ilişkin düzenlemeler
7.Hafta Ad hoc tahkimde uygulanacak tahkim kuralları , Model Kanun UNCITRAL
8.Hafta Kurumsal tahkim ve kurumsal tahkimde uygulanan tahkim kuralları, ICC 2012, CIARB, CIETEC vb. kuralları
9.Hafta Milli-milletlerarası-yabancı hakem kararı kavramı, hakem kararlarının milliyeti
10.Hafta MÖHUK, New York ve ICSID Sözleşmelerine göre hakem kararlarının Türkiye´de tenfizi
11.Hafta Hakem kararlarına karşı başvuru yolları; iptal davası-temyiz
12.Hafta İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi
13.Hafta İki taraflı yatırım anlaşmalarında tahkime ilişkin düzenlemeler ve ICSID’e etkisi
14.Hafta Taşıma Sözleşmelerinde Tahkim Şartı ve Geçerliliği (CMR, TIR Sozleşmesi, CIM, CIV, Airway Bill)