Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
ISL301 Uluslararası İşletme Yönetimi 3 0 3 5 Lisans 5
Dersin Türü Zorunlu Başlangıç Tarihi 30.09.2013
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 15.01.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kurumu/Bölümü İşletme (İngilizce)
Öğr. Üy. Tel E-posta itamer@ticaret.edu.tr
Dersin Amacı Oğrencilere uluslararası işletmecilik hakkında temel bilgilerin verilmesi ve uluslararası işletme ve yönetim fonksiyonlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği Uluslararası işletmeciliğin tanımı ve analizi, tarihi gelişimi ve çevresi, uluslararası organizasyonlar ve çevresel güçler, uluslararası işletmelerde yönetim ve işletme fonksiyonları
Dersin Kitabı Esin Can Mutlu, 2009, Uluslararası İşletmecilik, İstanbul: Beta
Ders Materyali Power point sunum verileri, örnek olay verileri
Yardımcı Kaynaklar Esin Can Mutlu, 2008, Uluslararası İşletmecilik, İstanbul: Beta. Muhittin Karabulut ve Tuğba Karabulut, 2009, Küresel Yönetim ve Pazarlama, Papatya. Christopher Bartlett, Sumantra Ghoshal, Paul Beamish, 2008, Transnational Management, McGrawHill. Fred Luthans and Jonathan P. Doh, 2009, International Management, 7th Edition, McGraw-Hill Irwin.
Öğretim Yöntemleri Nitel ve nicel analizlere dayalı kavrama, slide kullanılarak yapılan sunumlar, örnek olay incelemeleri
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta Uluslararası işletmeciliğe giriş ve tarihsel gelişimi Uluslararası İşletmeciliğe Genel Bakış, Küreselleşme ve Bölgeselleşme Kavramları
2.Hafta Uluslararası Ticaret Teorileri, Uluslararasılaşma Süreci Teoriler
3Hafta Uluslararası Ticaret Örgütleri ve Entegrasyonları
4.Hafta Uluslararası İşletmeciliğe Hazırlık, Uluslararası Çevre Değerlendirmesi
5.Hafta Uluslararası Kültürel Faktörler, Uluslararası Etik Uygulamalar ve Sosyal Sorumluluk
6.Hafta Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri, Uluslararası İşbirliği Stratejileri
7.Hafta Uluslararası Stratejik Planlama, Uluslararası Örgütleme, Uluslararası Örgüt Yapıları
8.Hafta Ara Sınav
9.Hafta Uluslararası Koordinasyon ve Kontrol, Uluslararası Ar-Ge Yönetimi
10.Hafta Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi, Uluslararası Üretim Yönetimi
11.Hafta Uluslararası Pazarlama Yönetimi
12.Hafta Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Liderlik, Ödev Sunumları
13.Hafta Uluslararası Finansal Yönetim, Uluslararası Muhasebe Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemi Yönetimi, Ödev Sunumları
14.Hafta Doğuştan Küresel Şirketler, Ödev Sunumları