Hukuk Fakültesi

Bilindiği gibi, medeni dünyada hukuk eğitim-öğretiminin ve ilgili kurumların yüksek öğretim sisteminde seçkin bir yeri vardır. Bunun bir nedeni, hukuk öğretiminin niteliğinden kaynaklanan zorluk ise, bir diğer ve belki daha da önemli olan nedeni, toplumda “adalet”i sağlamanın modern devletin yerine getirmesi gereken işlevler arasındaki seçkin yeridir.
 
Adaletin gerçekleştirilmesi şüphesiz doğru bir “hukuk” fikrine ve “adalet duygusu”na sahip, üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç gösterir. “Nitelikli hukukçu”lar yetiştirebilmenin yolu ise dünyaya açık başarılı bir hukuk eğitiminden geçmektedir. Öte yandan, küreselleşen dünyada ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, hukukçunun ulusal hukuk yanında, uluslararası ve uluslarüstü hukuk düzenlemelerini ve uygulamaları da bilmesi gerekmektedir. 
 
İşte İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu bilinçle öğrencilerine evrensel standartlara uygun nitelikli bir hukuk eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Araştıran, sorgulayan, ulusal ve uluslararası alanda rekabete hazır, özellikle uluslararası ticaret ve Avrupa Birliği hukukunda yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek Fakültemizin temel amaçlarındandır. Bu nedenle, Fakültemiz müfredatında genel hukuk formasyonu için zorunlu dersler yanında, öğrencilerimizin uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında daha donanımlı hale gelmesin sağlayacak çeşitli dersler de yer almaktadır.
 
Kurulduğu 2001-2002 Akademik Yılından bugüne, Fakültemizde hukuk eğitimi pratik çalışmalarla desteklenerek öğrencilerin uygulama alanında da gerekli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır. Bunun yanında, Hukuk Fakültemiz “Kamu Hukuku”, “Özel Hukuk” ve “Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku” alanlarında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programları yürütmektedir. Ayrıca, Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerlere öğrencilerin katılımı teşvik edilmekte, böylelikle öğrencilere hukuk dünyasındaki güncel gelişmeleri takip etme olanağı da sunulmaktadır.
 
Fakültemiz alanında uzman ve seçkin akademisyenlerden oluşan ve öğrenci-öğretim üyesi etkileşimini önemseyen geniş öğretim kadrosu ile İstanbul'un merkezindeki Eminönü yerleşkesinde donanımlı derslikleri, bilgisayar laboratuarı ve kütüphanesi ile hizmet vermektedir.
 
Fakültemizde öğretim dili Türkçe olmakla beraber, isteyen öğrenciler üniversitenin İngilizce Hazırlık Bölümü’nde bir yıl İngilizce eğitimi alabilmektedir. Ayrıca, zorunlu ders olarak Genel İngilizce, seçimlik ders olarak Hukuk İngilizcesi eğitimi verilmektedir.
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, toplumsal sorumluluk anlayışı içinde, “İstanbul Ticaret Odası” ile de işbirliği halinde, toplumsal sorunların incelenmesi ve uygun çözüm önerileri getirilmesine dönük araştırma projelerine de imkân sağlamaktadır.
 
Prof Dr. Mustafa ERDOĞAN
Dekan