Hukuk Fakültesi

Adaletin gerçekleştirilmesi için, ‘hukuk’ fikrine ve ‘adalet duygu' suna sahip üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç vardır. ‘Nitelikli Hukukçu’lar yetiştirebilmenin yolu da evrensel, başarılı bir hukuk eğitiminden geçmektedir. Öte yandan, küreselleşen dünyada ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ ne katılım sürecinde, bir hukukçunun, ulusal hukuk yanında, uluslararası ve uluslarüstü hukuk düzenlemelerini ve uygulamalarını da bilmesi gerekmektedir. Bu bilinçle, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine evrensel standartlara uygun, nitelikli bir hukuk eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Araştıran, sorgulayan, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, özellikle uluslararası ticaret alanında yeterli, teorik ve uygulama bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek fakültemizin temel amaçlarındandır. Bu nedenle, fakültemiz müfredatında; genel hukuk formasyonu için gerekli zorunlu derslerin yanında, öğrencilerimizin Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanlarında daha donanımlı hale gelmesini sağlayacak çeşitli dersler de yer almaktadır. Kurulduğu 2001-2002 Öğretim Yılı’ndan bugüne, fakültemizde hukuk eğitimi, pratik çalışmalarla desteklenmekte ve böylece öğrencilerin uygulama alanında da gerekli donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, fakülte bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerlere öğrencilerin katılımı teşvik edilmekte, bu sayede onlara hukuk dünyasındaki güncel gelişmeleri takip etme olanağı sağlanmaktadır.

Fakültemiz, öğrenci-öğretim üyesi etkileşimini önemseyen, alanında uzman ve seçkin akademisyenlerden oluşan geniş öğretim kadrosu ile hizmet vermektedir. Fakültemizde öğretim dili Türkçe olmakla beraber isteyen öğrenciler, üniversitenin İngilizce Hazırlık Bölümünde bir yıl İngilizce eğitimi alabilmektedir. Ayrıca müfredat gereği; zorunlu ders olarak Genel İngilizce, seçimlik ders olarak Hukuk İngilizcesi eğitimi verilmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sorumluluk bilinciyle, İstanbul Ticaret Odası ile de işbirliği içinde, toplumsal sorunların incelenmesi ve bu sorunlara uygun çözüm önerileri getirilmesine yönelik araştırma projelerinin hazırlanmasına da imkân sağlamaktadır.

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN, Dekan

Adaleti gerçekleştirebilmek için önce onun ne olduğunu, nerede olduğunu öğrenmeli insan. Çünkü adalet tüm insanlığın ortak ihtiyaç alanıdır ve hukuk, adaleti gerçekleştirmek için vardır. Bunu ise ancak donanımlı ve gerçeklerden taviz vermeyecek hukukçular başarabilir. İşte biz Hukuk Fakültesi olarak bu vizyona sahip olacak hukukçuları yetiştirmek için varız.