İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bilim, teknoloji ve iletişim düzeyinin yükselmesi, insanın sınırlarını fiziksel ve sosyo-kültürel anlamda değiştirmektedir. Günümüzde, insan yaşamı yeni mekânlarla çeşitlenmekte; insanın kaliteli mekân ve çevrelerde yaşama isteği; karmaşık, özellikli ve akıllı mekânların tasarımını gerekli kılmakta, bu yöndeki çalışmaları ön plana çıkarmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, bu gereksinimleri karşılamak üzere, estetik ve bilgiyi bütünleştirebilen, ekonomik çözümler üretebilen; seçkin, profesyonel, ulusal ve uluslararası düzeyde konusunda uzman, araştırmacı ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm mesleki eğitimin yanı sıra, teknoloji, üretim, yönetim ve organizasyon konularında da bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, sergiler ve konferanslar ile öğrencilerin sanatsal, mesleki ve bilimsel açıdan ufuklarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Yurt içi ve Yurt Dışı teknik, kültür ve araştırma gezileri, öğrencilerin iletişim, düşünme, öğrenme ve belgeleme becerileri kazanmalarına katkıda bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında bölüm, uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile öğrencilerin kültür birikimlerini ve mesleki görgülerini arttırmaktadır.

Bölümde kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülen zorunlu ve seçime bağlı dersler çağdaş bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak verilmektedir. Öğrenciler, temel deneyim, büro ve şantiye stajları ile derslerde edindikleri bilgi ve becerileri; tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçleri gibi mesleki bağlamda uygulama olanağına sahip olmaktadırlar. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün temel önceliği; sosyal, çalışkan, gelişmelere ayak uydurabilen, yaratıcı, sistemli araştırabilen, iş dünyasında yer almaya hazır, iç mimarlar ve çevre tasarımcıları yetiştirmektir.

Prof. Dr. Ayşen AKPINAR 
Bölüm Başkanı