Akademisyenimizden Yeni Kitap: İhracat Performansı

Haber Tarihi: 24.12.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam yazdığı “İhracat Performansı” kitabı Beta Yayınları tarafından yayımlandı.

Bu kitapta, uluslararası pazarda üstün ihracat performansı hedefleyen ihracat firmaları için uluslararası pazara yönelik pazarlama karması stratejileri ile rekabetçi bir dünya ekonomisinde başarılı olma potansiyelini ifade eden Porter elmas modeli boyutlarının, dijital dönüşüm temelinde ihracat performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Dijital dönüşümün etkisiyle, yeni iş modellerinin ve iş yapış şekillerinin ortaya çıktığı bu süreçte, firmaların uluslararası pazardaki başarısı, üstün ihracat performansı ve rekabet üstünlüğü kazanılması için pazarlama karması stratejilerinde dijital dönüşüm uygulamalarının kullanılması ve dijital gelişmişliğin artırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.