İletişim Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
2020-2021 AKADEMİK YILI
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ
 
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”nin 5 ve 6. maddeleri uyarınca Fakültemizde 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da  online blackbord üzerinden yapılacak “Bölüm Öğrenci Temsilciliği” seçimlerinde aday olmak isteyen öğrencilerin, ekte yer alan başvuru formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle ile birlikte 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar iletisimfakultesi@ticaret.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

NOT: İmzasız başvuru formları, eksik evrakla yapılan başvurular  ya da başvuru süresinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.  Başvuru formu ve belgelerin PDF formatında gönderilmesi gerekmektedir.

EK: Başvuru formu için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU EKİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • E- Devlet sabıka kaydı belgesi,
  • Siyasi parti üyeliği sorgulama belgesi, (http://www.yargitaycb.gov.tr/)
  • Onaylı öğrenci belgesi,
  • Onaylı transkript belgesi,
  • Disiplin cezası alınıp, alınmadığına dair belge.
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
 
a) İlgili fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
şartları aranır.