Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ile İnkılap Tarihi Derslerinin Ara Sınavları

2012-2013
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda verilmekte olan “Türk Dili ve Yazım Kuralları II” ile “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II” derslerinin ara sınavları
13-14 Nisan 2013 
tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılmıştır.

Sistem kayıtlarına göre sınava girmeyen öğrencilerin olduğu belirlenmiştir. Güz Yarıyılı’nda uygulandığı gibi Bahar Yarıyılı’nda da öğrencilerimizin sınava katılmama nedenlerini açık biçimde belirttikleri dilekçelerini
30 Nisan 2013
tarihinde kadar dekanlıklarına bildirmeleri gerekmektedir.