İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ
Istanbul Commerce University Journal Of Science

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Fen Bilimleri alanında araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazıların yayımlandığı, bahar(Haziran) ve güz(Aralık) dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkaran hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış yazılar yayımlanır.

Derginin amacı, Fen Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, kitap, proje eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan uluslararası ve saygın bilimsel bir dergi olmaktır.

Dergide yayınlanacak makalelerin ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallarına uygun yazılmış olması ve ihtiyaç varsa etik kurul raporlarının alınmış olması gereklidir. Bu dergide yayınlanan makaleler bağımsız ve önyargısız çift körleme hakemlik (peer review) ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir.

Dergimize makale kabulü Kasım 2020 itibariyle sadece TÜBİTAK-DERGİPARK sistemi üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki linkten makalelerinizi yükleyebilirsiniz.


http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd
ISSN                :1305-7820
E- ISSN           : 2587-165X


İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin Tarandığı Endeksler

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK
Prof. Dr. Abdül Halim ZAİM
Prof. Dr. Muammer KALYON
Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet CEYLAN

Editör
Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK
Yardımcı Editör
Arş. Gör. Kader ŞİMŞİR ACAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yasin DEMİRBAŞ

İletişim
E-posta : fendergi@ticaret.edu.tr
Telefon : 444 0 413
Adres : Küçükyalı E-5 Kavşağı İnönü Cad. No:4 34840 Maltepe/İSTANBUL

Yayımlanmış Sayılar


2020 Yıl: 19 Sayı:38 2020 Güz

2020 Yıl: 19 Sayı:37 2020 Bahar 

2019 Yıl: 18 Sayı:36 2019 Güz

2019 Yıl: 18 Sayı: 35 2019 Bahar

2018 Yıl:17 Sayı:34 2018 Güz

2018 Yıl:17 Sayı:33 2018  Bahar

2017 Yıl:16 Sayı:32 2017 Güz

2017 Yıl:16 Sayı:31 2017 Bahar

2016 Yıl:15 Sayı:30 2016 Güz


2016 Yıl:15 Sayı:29 2016 Bahar(Özel Ek)


2015 Yıl:14 Sayı:28 2015 Güz

2015 Yıl:14 Sayı:27 2015 Bahar

2014 Yıl:13 Sayı:26 2014/2 Güz
2014 Yıl:13 Sayı:25  2014/1 Bahar
2013 Yıl:12 Sayı:24  2013/2 Güz
2013 Yıl:12 Sayı:23  2013/1 Bahar
2012 Yıl:11 Sayı:22  2012/2 Güz
2012 Yıl:11 Sayı:21  2012/1 Bahar
2011 Yıl:10 Sayı:20  2011/2 Güz
2011 Yıl:10 Sayı:19  2011/1 Bahar
2010 Yıl:9   Sayı:18  2010/2 Güz
2010 Yıl:9   Sayı:17  2010/1 Bahar
2009 Yıl:8   Sayı:16  2009/2 Güz
2009 Yıl:8   Sayı:15  2009/1 Bahar
2008 Yıl:7   Sayı:14  2008/2 Güz
2008 Yıl:7   Sayı:13  2008/1 Bahar
2007 Yıl:6   Sayı:12  2007/2 Güz
2007 Yıl:6   Sayı:11  2007/1 Bahar 
2006 Yıl:5   Sayı:10  2006/2 Güz
2006 Yıl:5   Sayı:9    2006/1 Bahar 
2005 Yıl:4   Sayı:8    2005/2 Güz 
2005 Yıl:4   Sayı:7    2005/1 Bahar 
2004 Yıl:3   Sayı:6
2004 Yıl:3   Sayı:5
2003 Yıl:2   Sayı:4
2003 Yıl:2   Sayı:3 
2002 Yıl:1   Sayı:2
2002 Yıl:1   Sayı:1